Szukaj

uma – stawiamy na odpowiedzialność

Dla firmy myślącej perspektywicznie to jasne, że jakość, serwis i, co za tym idzie, lojalność klientów, zawsze powinny iść w parze. Polityka spółki odnoszącej sukcesy musi obejmować przestrzeganie trybów społecznych zachowań w codziennym prowadzeniu działalności. Zakres naszego poczucia odpowiedzialności polega przede wszystkich na zapewnieniu dogodnych warunków pracy będących w zgodzie ze środowiskiem. Przejawia się to w poszanowaniu praw pracowników, zakazu pracy dzieci oraz pracy przymusowej, a także odpowiedzialnym podejściu do świata przyrody i jej zasobów. Gwarancją założeń firmy UMA jest poświadczenie naszym nazwiskiem. umaSECRETS (pdf-download)

Papier jest jak wiadomo cierpliwy – to, że my zamieniamy słowa w czyn, dowodzi nasze zaangażowanie społeczne na rzecz ludzi w naszym regionie. Za taką postawę zostaliśmy już nawet nagrodzeni: nagrodą za zasługi w zakresie zrównoważonego rozwoju PSI Sustainability Award.>

Nasze członkostwo

Logo PSI

PSI (Promotional Product Service Institute)

PSI to silna międzynarodowa sieć branży artykułów reklamowych o 50-letniej tradycji, zrzeszająca kilka tysięcy członków.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

Sedex jest to organizacja skupiająca przedsiębiorstwa, które zobowiązały się do stałej poprawy etycznej odpowiedzialności w swoim łańcuchu dostaw.

Logo FTA

FTA (Foreign Trade Association)

To zrzeszenie handlu europejskiego i międzynarodowego angażuje się w działaniach na rzecz wolnego i odpowiedzialnego handlu. Członkowie zobowiązali się do stałej poprawy politycznych i prawnych warunków ramowych w dziedzinie handlu.

Logo amfori

amfori – Trade with purpose

BSCI jest platformą napędzaną gospodarczo, dążącej do poprawy standardów socjalnych w światowym łańcuchu tworzenia wartości. UMA Schreibgeräte.

Logo GWW

GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.)

Federacja branży artykułów reklamowych GWW e.V. powstała w marcu 2015 r. w wyniku fuzji kilku mniejszych stowarzyszeń branżowych.

Logo ASI

Advertising Specialty Institute® (ASI)

Advertising Specialty Institute® (ASI) is the world's largest membership organization serving promotional products industry. Businesses and organizations around the world use promo to increase brand recognition.

Logo PPAI

Promotional Products Association International

PPAI is the trusted leader in the promotional products industry delivering essential knowledge, resources and community to ensure the success of its members, those who manufacture, import and resell promotional products, and the promotional products industry itself.