Szukaj

UMA - "Dzięki UMA nadajemy Twojemu podpisowi charakteru"

Parafrazując słowa Fritza Ullmanna wypowiedziane przeszło 50 lat temu "długopis jest czymś więcej niż tylko narzędziem do pisania!". Idea używania długopisu jako przedmiotu reklamowego została odznaczona medalem Bundesverdienstmedaille, co zapisało się na kartach historii. 
Dzięki temu jest Fritz Ullmann znany jest nie tylko w kręgach profesjonalistów, jako prekursor długopisów reklamowych, ale również jako honorowy obywatel Fischerbach, który tworzy bezpieczne miejsca pracy. Miasto wyraziło wobec niego wdzięczność nazywając jedną z ulic jego imieniem. Przy tej samej ulicy zlokalizowana jest obecnie siedziba firmy UMA.

Tradycja i przyszłość UMA są zorientowane na rodzinę. To już trzecie pokolenie, które jest zaangażowane w sprawy firmy, wnoszące świeże pomysły oraz młodego pionierskiego ducha do odnoszącego sukcesy biznesu.

UMA - pismo rodziny ze wspaniałą przeszłością i obiecującą przyszłością
UMA - niezawodny i bardzo kreatywny partner w sektorze promocji detalicznej